Giới thiệu về Soft Việt

Soft Việt là một work-team chuyên thiết kế phần mềm quản lý, website quản lý, phần mềm tiện ích, phần mềm auto, thiết kế website bán hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Our Team Our Best Experts

Expert Team Member

Matthew Hunter

Marketing Head

Donna Estrada

Vice President

Harold Hopkins

Hiring Manager

Rose Salazar

Advisor

Love From Clients