Thay đổi Mac Address windows 10

Hướng dẫn thiết lập và Thay đổi Mac Address windows 10

Địa chỉ MAC Address là gì? Thay đổi Mac Address windows 10 như thế nào?

Địa chỉ MAC (Media Access Control) là một địa chỉ duy nhất gắn với mỗi thiết bị mạng có khả năng kết nối với mạng. Nó được sử dụng để xác định và phân biệt các thiết bị trong mạng. Mỗi thiết bị có một địa chỉ MAC duy nhất và không thể thay đổi.

Địa chỉ MAC thường được biểu diễn dưới dạng một chuỗi 12 ký tự thập lục phân (hexadecimal), được chia thành 6 cặp hai ký tự, phân cách bằng dấu hai chấm hoặc dấu gạch ngang. Ví dụ: “00:1A:2B:3C:4D:5E”.

Địa chỉ MAC không thay đổi dựa trên vị trí địa lý hoặc mạng mà thiết bị kết nối tới. Khi một thiết bị tham gia vào mạng, nó sẽ được cấp một địa chỉ IP để xác định trên mạng Internet, trong khi địa chỉ MAC vẫn duy trì không đổi.

Địa chỉ MAC quan trọng trong việc quản lý mạng và bảo mật, giúp điều khiển truy cập vào mạng và theo dõi các thiết bị kết nối.

Thay đổi Mac Address windows 10 là bắt buộc khi khách hàng sử dụng Phần mềm SEO Website của Soft Việt với Tinsoft Proxy

Thay đổi Mac Address windows 10

Cách 1:

 1. Tại sao bạn cần thay đổi Mac Address window 10?
  • Các vấn đề liên quan đến bảo mật
  • Xác định lại địa chỉ MAC bị trùng
 2. Bước 1: Kiểm tra địa chỉ MAC hiện tại
  • Mở Command Prompt
  • Nhập lệnh: ipconfig /all
 3. Bước 2: Tắt kết nối mạng
  • Mở “Network and Sharing Center”
  • Chọn “Change adapter settings”
  • Chuột phải vào kết nối mạng và chọn “Disable”
 4. Bước 3: Thay đổi địa chỉ MAC
  • Tại “Network and Sharing Center,” chọn “Change adapter settings”
  • Chuột phải vào kết nối mạng và chọn “Properties”
  • Chọn “Configure” và vào tab “Advanced”
  • Chọn “Locally Administered Address”
  • Chọn “Value” và nhập địa chỉ MAC mới
  • Khởi động lại kết nối mạng của bạn
 5. Bước 4: Kiểm tra địa chỉ MAC mới
  • Mở Command Prompt
  • Nhập lệnh: ipconfig /all
 6. Lưu ý quan trọng khi thay đổi địa chỉ MAC
  • Không thay đổi địa chỉ MAC một cách tùy tiện
  • Đảm bảo bạn có địa chỉ MAC mới hợp lệ

Cách 2:

Để thay đổi địa chỉ MAC trên Windows 10, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở Command Prompt với quyền admin bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng Command Prompt và chọn “Run as administrator”.
 2. Gõ lệnh sau và nhấn Enter:

netsh macaddr show interfaces

Lệnh này sẽ hiển thị địa chỉ MAC hiện tại của tất cả các giao diện mạng.

 1. Để thay đổi địa chỉ MAC của một giao diện cụ thể, gõ lệnh:

netsh macaddr set address "interface name" newMACAddress

Thay thế “interface name” bằng tên giao diện bạn muốn thay đổi (ví dụ: Wi-Fi) và “newMACAddress” bằng địa chỉ MAC mới.

 1. Nhấn Enter và khởi động lại máy tính để địa chỉ MAC mới có hiệu lực.
 2. Kiểm tra lại bằng lệnh netsh macaddr show interfaces để đảm bảo địa chỉ MAC đã được thay đổi thành công.

Lưu ý: Một số nhà sản xuất card mạng có thể không cho phép thay đổi địa chỉ MAC thông qua phần mềm. Trong trường hợp đó bạn cần vào BIOS để thay đổi.


Kết luận

Thay đổi Mac Address Windows 10 có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến mạng và bảo mật. Tuy nhiên, hãy nhớ tuân theo hướng dẫn một cách cẩn thận và đảm bảo rằng bạn sử dụng địa chỉ MAC mới một cách hợp lệ. Việc này sẽ đảm bảo rằng máy tính của bạn vẫn có khả năng kết nối mạng một cách ổn định sau khi thay đổi.

Tác giả: Soft Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *