Thiết kế phần mềm theo yêu cầu
Visual Studio C#
Sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft
Có cam kết thời gian hoàn thành
Đặt cọc 20% và thanh toán sau khi hoàn thành dự án
Bảo hành vĩnh viễn
Nâng cấp linh động
THIẾT KẾ WEBSITE THEO YÊU CẦU
PHP
Sử dụng framework WordPress
Có cam kết thời gian hoàn thành
Đặt cọc 20% và thanh toán sau khi hoàn thành dự án
Bảo hành vĩnh viễn
Nâng cấp linh động
Thiết kế App Mobile
React Native
Sử dụng Framework Facebook
Có cam kết thời gian hoàn thành
Đặt cọc 20% và thanh toán sau khi hoàn thành dự án
Bảo hành vĩnh viễn
Nâng cấp linh động