Soft Việt

Soft Việt – Chính sách dành cho cộng tác viên bán hàng

– Khách đầu tiên: Chiết khấu 10%
– Khách thứ 2,3,4,5: Chiết khấu 15%. (Đến Khách thứ 5 thưởng thêm 500.000đ)
– Khách thứ 6,7,8,9: Chiết khấu 20% (Đến Khách thứ 9 thưởng thêm 1.000.000đ)
– Khách thứ 10 trở đi chiết khấu 25%.
– Doanh số bán hàng trong 1 tháng đạt
+ 5 khách trở lên: Thưởng 1.000.000đ
+ 10 khách trở lên: Thưởng 2.000.000đ
+ 15 khách trở lên: Thưởng 3.000.000đ
+ 20 khách trở lên: Thưởng 5.000.000đ
Đăng ký trở thành CTV bán hàng tại: https://www.facebook.com/softviet.vn

2 thoughts on “Soft Việt – Chính sách dành cho cộng tác viên bán hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *