Phần mềm Quản lý Bán hàng

6.000.000 5.000.000

Phần mềm quản lý bán hàng Soft Việt
Phần mềm quản lý bán hàng Soft Việt
Khuyến mại:
- Mua từ 2 máy-> chiết khấu 5%
- Mua từ 3 máy -> chiết khấu 10%
- Mua từ 5 máy -> chiết khấu 15%
- Mua từ 7 máy -> chiết khấu 20%
- Mua từ 10 máy trở lên chiết khấu 25%
- Đối tác bán hàng liên hệ fb.com/softviet.vn
Phần mềm Quản lý Bán hàng

6.000.000 5.000.000