Phần mềm quay số trúng thưởng, xổ số phát thưởng cuối năm.

1.000.000

Khuyến mại:
- Mua từ 2 máy-> chiết khấu 10%
- Mua từ 3 máy -> chiết khấu 12%
- Mua từ 6 máy -> chiết khấu 20%
- Mua từ 7 máy -> chiết khấu 22%
- Mua từ 10 máy trở lên chiết khấu 30%
- Đối tác bán hàng liên hệ fb.com/softviet.vn
Phần mềm quay số trúng thưởng, xổ số phát thưởng cuối năm.

1.000.000