Phần mềm Quản lý Thu mua nông sản

8.000.000

Phần mềm có chức năng chính là quản lý việc THU MUA, KÝ GỬI NÔNG SẢN của nông dân và bán lại cho Công ty.
– Đơn giá: 8.000.000đ (Dùng vĩnh viễn cho 1 máy đầu tiên, từ máy thứ 2 trở đi phí là 1.000.000đ/máy)
– Miễn phí bảo trì 1 năm đầu tiên, từ năm thứ 2 trở đi phí bảo trì là 20%/năm

Khuyến mại:
- Mua từ 2 máy-> chiết khấu 10%
- Mua từ 3 máy -> chiết khấu 12%
- Mua từ 6 máy -> chiết khấu 20%
- Mua từ 7 máy -> chiết khấu 22%
- Mua từ 10 máy trở lên chiết khấu 30%
- Đối tác bán hàng liên hệ fb.com/softviet.vn
Phần mềm Quản lý Thu mua nông sản

8.000.000