Cài đặt Random User Agent Soft Việt

Hướng dẫn cài đặt Addons Random User Agent để lấy User Agent dùng cho phần mềm SEO & Traffic Soft Việt.

Bước 1: Tải và cài Addons Random User Agent vào trình duyệt đang sử dụng.
– Trình duyệt Firefox (Hiện tại đang bị Firefox tạm gở)

https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/random_user_agent/

– Trình duyệt Chrome:

https://chrome.google.com/webstore/detail/random-user-agent/einpaelgookohagofgnnkcfjbkkgepnp

Bước 2: Mở Addons Random User Agent sau khi cài đặt lên.
– Mở trên Firefox

Cài Random User Agent Soft Việt
– Mở Addons trên Chrome

Cài Random User Agent Soft Việt

Bước 3: Thiết lập trình duyệt + thiết bị cần tạo User Agent
– Chọn “Open Settings” để mở cửa sổ thiết lập

Cài đặt Random User Agent Soft Việt

– Kéo xuống dưới và chọn Trình duyệt + Thiết bị cần tạo User Agent

Cài đặt Random User Agent Soft Việt

Bước 4: Mở lại Addons Random User Agent rồi bấm vào “Get new Agent” để sinh ngẫu nhiên.

Cài đặt Random User Agent Soft Việt

Bước 5: Copy dòng User Agent rồi dán vào Phần mềm Soft Việt.

Ngoài ra bạn có thể lấy danh sách User Agent có sẵn tại đây

Tác giả: Soft Việt (softviet.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *