Cài đặt Random User Agent Soft Việt

Hướng dẫn cài đặt Addons Random User Agent để lấy User Agent dùng cho phần mềm SEO & Traffic Soft Việt.

Bước 1: Tải và cài Addons Random User Agent vào trình duyệt đang sử dụng.
– Trình duyệt Firefox (Hiện tại đang bị Firefox tạm gở)

https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/random_user_agent/

– Trình duyệt Chrome:

https://chrome.google.com/webstore/detail/random-user-agent/einpaelgookohagofgnnkcfjbkkgepnp

Bước 2: Mở Addons Random User Agent sau khi cài đặt lên.
– Mở trên Firefox

Cài Random User Agent Soft Việt
– Mở Addons trên Chrome

Cài Random User Agent Soft Việt

Bước 3: Thiết lập trình duyệt + thiết bị cần tạo User Agent
– Chọn “Open Settings” để mở cửa sổ thiết lập

Cài đặt Random User Agent Soft Việt

– Kéo xuống dưới và chọn Trình duyệt + Thiết bị cần tạo User Agent

Cài đặt Random User Agent Soft Việt

Bước 4: Mở lại Addons Random User Agent rồi bấm vào “Get new Agent” để sinh ngẫu nhiên.

Cài đặt Random User Agent Soft Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *